Mahachonnews.com Logo หนังสือพิมพ์สื่อมหาชน

ส่งข้อความถึง บ.ก.

ข้อความ
ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
สวัสดีครับ
  กรอกข้อความที่ท่านเห็นในกรอบลงในช่องว่าง
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
รายงานพิเศษ > ลำไยนอกฤดูเสริมรายได้เกษตรกร
ฉบับเดือน / ปี : 3 / 2553 | Pageview : 1970
Post : 2010-03-08 10:03:10

       ลำไยนอกฤดูจังหวัดจันทบุรี ขายดีมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า ล้งขนาดใหญ่มาตั้งเต๊นรับซื้อลำไยในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และสอยดาว เพื่อแพ็กกล่องส่งออกต่างประเทศ ชาวสวนเพิ่มพื้นที่ปลูกลำไยมากขึ้นแบบก้าวกระโดด น่าห่วงอนาคต ขณะที่ภัยแล้งเตรียมจ่อคิวเล่นงานเกษตรกร

        นายสุชาติ  จันทร์เหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีการขยายการปลูกลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจังหวัดมีลำไยนอกฤดูถึง 90% จากเดิมมีพื้นที่ปลูก 105,000ไร่เศษ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 120,000 ไร่  เดิมจะมีการปลูกเฉพาะพื้นที่ด้านบนของจังหวัด คือ อำเภอโป่งน้ำร้อนกับสอยดาว ซึ่งมีปริมาณการปลูกรวม 100,000 ไร่ แต่ ปัจจุบันหลังจากที่ลำไยนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และทำคุณภาพได้มาตรฐาน แตกต่างจากพื้นที่อื่นตรงที่ ผลใหญ่ เนื้อเยอะ รสชาติ หวานกรอบ น้ำไม่แฉะ  เมื่อปี 45 ได้มีการรวมกลุ่ม จำหน่ายโดยใช้ชื่อแบรนด์ “ลำไยจันทบุรี” กระทั่งเป็นที่ยอมรับของตลาด  ส่งผลให้ขายได้ราคาดีปัจจุบันราคาเฉลี่ยรับซื้อหน้าสวนอยู่ที่ 30-35 บาท / กก. เกรดสูงอยู่ที่ 43 บาท / กก.  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า สำหรับลำไยนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรี จะเริ่มทำตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน จะมีระยะการออกสู่ตลาด 8-9 เดือน ในขณะที่ลำไยในฤดูจะมีระยะการออกสู่ตลาด 2-3 เดือน โดย ผลผลิตเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงเข้าสู่ฤดูกาลปกติของลำไยคือเดือนมิถุนายน 
           

         นายสุชาติ กล่าวว่า จากการเพิ่มปริมาณการปลูกซึ่งมีการขยับขยายลงมาด้านล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม  แล้ว จะสังเกตว่า ชาวสวนจะเน้นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ  และบางรายก็ใช้พื้นที่ที่เคยทำไร่มันสำปะหลังเปลี่ยนมาปลูกลำไยแทน โดยเฉพาะแนวพื้นที่ที่มีคลองส่งน้ำคลองพระพุทธพาดผ่านจนถึงบ้านแหลมมีการขยายการปลูกลำไยเพิ่มขั้น ย้อนหลังไป 3-5 ปี จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 20,000 ไร่ ในปี 40 มีพื้นที่ปลูกลำไย เพียง 27,000 ไร่ ในช่วงที่ยังไม่มีสารเร่งดอกลำไยเข้ามา หลังจากมีสารเร่งดอกลำไยเข้ามาก็เริ่มขยับขยาย พื้นที่ปลูกแบบก้าวกระโดด จาก 27,000 ไร่ เพิ่มเป็น 40,000 เป็น 60,000 เป็น 100,000 ไร่ คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปทุกปี ตราบใดที่สถานการณ์ราคายังเป็นอย่างนี้อยู่ ขณะนี้ราคาเมื่อต้นเดือนเกรดสูงสุดทำได้ กก.ละ 43 บาท ส่วนใหญ่ราคาซื้อหน้าสวน เฉลี่ย 30-35 บาท   ตลาดหลัก ขณะนี้คือ จีน กับอินโดนีเซีย 

         สำหรับภาวะภัยแล้ง ปีนี้แม้ว่าจะไม่หนักเหมือนปี 48 แต่ก็ต้องลุ้นกันบ้าง โดยเฉพาะกับลำไยที่กำลังมี ลูกติดอยู่ในต้น ในปัจจุบัน มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ไร่ ของเราจะไปเก็บสิ้นสุดมิถุนายน มีลูกเล็กใหญ่สลับกันไป บริเวณ เส้นโป่งน้ำร้อน วังกระทิง แถวคลองแร้ว แถวนั้นน้ำหมดแล้ว ถ้าไม่มีฝน ส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณนั้นปลูกเพื่อไปเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมซึ่งชาวสวนปลูกเพื่อพึ่งน้ำฝน  ยกเว้นแปลงที่มีน้ำ ก็จะเลื่อนเก็บช่วงตรุษจีน ถ้าลำไยที่จะเก็บช่วงมีนาคมเป็นต้นไป คือส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเขตคลอง เช่นคลองโป่งน้ำร้อน คลองตะคง คลองปะตงแถวสอยดาว ถ้าฝนไม่ตกภายในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม จะมีผลกระทบ ถึง 10,000 ไร่ เพราะลำไยต้องการน้ำมากในช่วงที่กำลังขึ้นลูก ส่วนใหญ่ตอนนี้แม่ค้าตกลงซื้อกันหมดแล้ว ถ้าภัยแล้งจริง ๆ คนที่เสียหายจริง ๆ คือ คนที่ซื้อ เพราะส่วนใหญ่ หลาย ๆ สวนมัดจำวางเงินกันหมดแล้ว  

           ทีมงาน น.ส.พ.สื่อมหาชน รายงานว่า จังหวัดจันทบุรี โดย นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผวจ.จันทบุรี ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ใน 8 อำเภอ รวม 61 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฎ โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการออกให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้มีการประสานความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.และ เทศบาลฯ ทุกแห่งในการจัดเตรียมรถน้ำ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อม   สำหรับประชาชน หรือ เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบปัญหาภัยแล้ง และประสงค์ขอความช่วยเหลือ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ อบต. และ เทศบาลแต่ละท้องที่ หรือที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039312100        

           นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน น้ำต้นทุนในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการความต้องการใช้จนถึงหน้าฝน แต่ทั้งนี้ต้องมีการควบควบคุมการใช้ สำหรับพื้นที่ที่หลายคนเป็นห่วงคือ อ.โป่งน้ำร้อนที่ชาวสวนปลูกลำไยกันมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน และไม่มีอ่างเก็บน้ำ แต่ก็ขอให้ชาวสวนสบายใจได้ เพราะทุกปีก็ไม่เคยมีปัญหาปีนี้ก็จะใช้วิธีเดิมคือการชะลอการไหลของน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดแล้ง โดยการทำคันกั้นน้ำ คิดว่าไม่น่ามีปัญหา.

tag :

ความคิดเห็น
   

สมาชิกสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้

ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1

963289

2 ตัว

60

3 ตัว

402 529 876 952

ใบตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมัน

เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล์ 95
แก๊สโซฮอล์ 91
เบนซิน อี20
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซล บี5
เอ็นจีวี
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร
- ต่อลิตร

ราคาทองคำ

ราคาซื้อทองคำแท่ง
ราคาขายทองคำแท่ง
ราคาซื้อทองคำรูปพรรณ
ราคาขายทองคำรูปพรรณ
- บาท
- บาท
- บาท
- บาท

ราคาสินค้าเกษตร (จ.จันทบุรี)

มันสำปะหลัง
หัวมันสด(คละ) ไม่หักน้ำหนัก
หัวมันสด เชื้อแป้ง 25 %
หัวมันสด เชื้อแป้ง 30 %
ยางพารา
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3
ยางแผ่นดิบคละ
น้ำยางดิบ (สด)
เศษยาง
พริกไทย
พริกไทยขาว
พริกไทยดำ
ข้าวโพดสัตว์
เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5%
เมล็ดความชื้นไม่เกิน 30%
ฝักความชื้นไม่เกิน 30%
ไข่ไก่
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ไข่ไก่ เบอร์ 3
ไข่ไก่ เบอร์ 4
กุ้งขาว
40 ตัว/กก.
50 ตัว/กก.
60 ตัว/กก.
70 ตัว/กก.
80 ตัว/กก.
90 ตัว/กก.
100 ตัว/กก.

- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.

- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.

- บ./กก.
- บ./กก.

- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.

- บ./ฟอง
- บ./ฟอง
- บ./ฟอง
- บ./ฟอง
- บ./ฟอง

- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.
- บ./กก.